U vrhu pokrivenosti tržišta

Bosch je u oblasti kaišnih prenosa u samom svetskom vrhu po kvalitetu i po procentu pokrivenosti tržišta. Kaiševi, roleri i njihovi španeri zadovaljavaju OEM kvalitet. Kaiševi su svrstani u nekoliko grupa: zupčasti kaiševi, PK kaiševi, klinasti kaiševi i setovi zupčastih kaiševa. Kaiševi su izloženi ogromnom mehaničkom, hemijskom i termičkom opterećenju. Boschove kaiševe karakteriše izuzetno velika otpornost na trenje i promene temperature. Na taj način oni osiguravaju dugu i pouzdanu eksploataciju.