Od pojedinačnih komponenti do usklađenih sistema

BOSCH Vam nudi kompletan inovativni program kočnica, razvijen u saradnji sa proizvođačima vozila, od pojedinačnih komponenti do usklađenih sistema. Velika pokrivenost tržišta sa preko 10.000 proizvoda koji imaju kvalitet delova za prvu ugradnju i tehnička podrška su najvažniji preduslovi za dobru trgovinu i uspeh radionice. Kada je reč o kvalitetu, Bosch ne pravi nikakve kompromise - pogotovo ne kod kočnica. Najbolji dokaz za to je činjenica da ugledni proizvođači iz celog sveta imaju poverenja u Bosch kočione diskove za prvu ugradnju. Delovi Bosch kočionih sistema su perfektno usklađeni jedni sa drugim, dugoročno sigurni i jedinstveno kvalitetni, što dodatno garantuje efikasnost kočenja, dug vek trajanja, visoku pouzdanost, komfor kočenja, veliku stabilnost koeficijenta trenja, veliku otpornost na smicanje...

Bosch delovi kočionog sistema:

  • Mehanizmi za upravljanje (glavni kočioni cilindri, servo kočnica, korektori kočenja...)
  • Uređaji za prenos (kočiona creva, sajle kočnice...)
  • Disk kočnice (disk pločice, disk točka, alarmni kontakti, čeljusti kočnice...)
  • Elektronski sigurnosni sistemi (hidroagregati, upravljačke jedinice, senzori broja obrtaja točka...)
  • Dobošaste kočnice (doboši točka, cilindri točka, kočione pakne, pribor dobošastih kočnica...)