Grupa proizvoda

MOTEX - motorna ulja za 2T i male 4T motore

Opis proizvoda i tehničke informacije

Vrhunsko potpuno sintetičko biorazgradivo ulje za 2T vanbrodske motore hlađene vodom.

 • Napredna tehnologija ovog ulja obezbeđuje kompletnu zaštitu i maksimalne performanse pri visokim radnim temperaturama i velikim brzinama tokom dugog perioda rada;
 • Preko svog moćnog detergentno / disperzivnog paketa aditiva sprečava stvaranje laka i drugih štetnih naslaga koje izazivaju probleme sa svećicama, začepljenje izduvnog sistema, lepljenje karika i probleme sa paljenjem;
 • Smanjuje emisiju produkata sagorevanja;
 • Pruža maksimalnu zaštitu od rđe i formiranja drugih korozivnih elemenata unutar motora;
 • Lako se meša sa gorivom u svim odnosima, čak i na nižim temperaturama;
 • Može da se meša sa svim vrstama benzina (olovni i bezolovni), i ne pokazuje tendenciju formiranja gela.

Primena

MOTEX S OUTBOARD se preporučuje za sve vrste vodom hlađenih dvotaktnih motora.

 • Formulisano je za upotrebu u svim odnosima benzin/ulje koje su predvideli proizvođači motora;
 • Može da se meša sa svim vrstama benzina (olovni i bezolovni) i ne pokazuje tendenciju stvaranja gela;
 • Pogodno je za primenu i u 2T motorima sa vazdušnim hlađenjem.

Specifikacije

MOTEX S OUTBOARD zadovoljava i prevazilazi sledeće standarde:

 • NMMA - TC-W3TM, TC-WII, TC-W
 • SAE - FM Grade 3
 • Biorazgradivi proizvod zasnovano na CEC L-33-A-96 testu
 • Zvanična odobrenja
 • NMMA - TC-W3® RL-34200G

Napomena

Dostupna pakovanja:

 • 1/1 lit. (karton 12x1 lit.)

Link za PDS

Detaljne podatke na sajtu proizvođača možete pogledati OVDE

Havoline - motorna ulja za putnički program
Havoline Ultra S 5w-40
Havoline Ultra S 5w-30
Havoline Ultra V 5w-30
Havoline Ultra G Longlife 5w-30
Havoline Ultra BM 5w-30
Havoline Ultra 5W-40
Havoline Synthetic 506.01 0w-30
Havoline Energy 5w-30
Havoline Extra 10w-40 / 15w-50
Havoline Diesel Extra 10w-40
Havoline Premium 15w-40 / 20w-50
Ursa - Motorna ulja za teško opterećene dizel motore
Ursa Ultra X 10w-40
Ursa Ultra 10w-30, 15w-40
Ursa TDX 10w-40
Ursa Premium FE 5w-30
Ursa Super TD 15W-40, 20W-50
Ursa Super LA 15W-40, 20W-50
Ursa Super LA Monograde 10W, 30, 40, 20W-20
Motex- motorna ulja za 2T i male 4T motore
Motex 2T-SX
Motex 2T-X
Motex 4T-X
Motex 2T
Motex S Outboard
Motex 2T Outboard
Suto i Textran- ulja za poljoprivrednu i građevinsku mehanizaciju
Super Universal Tractor Oil Extra 10W-30
Super Universal Tractor Oil 15W-30
Textran TDH Premium
Textran HD 10W, 30, 50
Textran V 32
Geartex i Multigear - ulja za menjače i diferencijale
Multigear S 75W-90
Multigear MTF HD
Multigear 80W-90, 80W-140
Multigear RN Premium 75W-80
Geartex S4 75W-90
Geartex LS 85W-90
Geartex EP-C 80W-90, 85W-140
Geartex EP-A 80W, 85W-90
ATF - tečnosti za automatske menjače
Synthetic ATF Heavy Duty
Texamatic 7045E
Texamatic 4291
Tečnosti za servo upravljače
Havoline CHL 8642
Cold Climate Power Steering Fluid
Masti
Multifak EP 0,1,2
Multifak EP 000
Multifak Premium 3
Multifak T EP 2
Multifak 264 EP 00-000
Molytex EP 2
Posebni proizvodi - rashladne tečnosti i tečnosti za kočnice
Havoline Extended Life Antifreeze Coolant
Brake Fluid DOT 4
Hidraulična ulja
Rando HDZ
Rando HD
Rando EP Ashless
Glytex HFC 46
Hydra 46
Reduktorska ulja
Meropa
Meropa BM
Meropa WM
Pinnacle EP
Pinnacle WM
Synlube WS
Ulja za vazdušne kompresore
Ulja za vazdušne kompresore
Compressor Oil EP VDL
Cetus PAO
Cetus S 46
Cetus DE 100
Ulja za rashladne kompresore
Capella WF
Capella Premium
Capella A 68
Capella HFC
Refrigeration Oil Low Temp
Ulja za klizne staze
Way Lubricant X
Turbinska ulja
Regal Premium EP
Regal EP
Regal SGT 22
Ulja za prenos toplote
Texatherm
Texatherm HT 22
Ulja za pneumatske alate
Aries
Transformatorska ulja
Transformer Oil Uninhibited
Cirkulaciona ulja
Omnis
Honor Ashless AW
Procesna ulja
Texnap
Texpar 22
White Oil Pharmaceutical
White Oil Technical