Bosch Super 4 svecica

BOSCH SVEĆICE SU PRVE U EVROPI PO PRVOUGRADNJI KOD VOZILA I U TRGOVINI

Za to postoji i dobar razlog: kao vodeći proizvođač sistema za benzinsko ubrizgavanje i sistema paljenja, Bosch razvija i svećice koje daju najbolje rezultate sa navedenim sistemima.

SVEĆICE BOSCH Yttrium (Itrijum):

  • U najvećoj Bosch-ovoj fabrici svećica, koja se nalazi u Bambergu, u Nemačkoj, dnevno se proizvede više od 1 milion komada svećica, među kojima je najviše Yttriumskih svećica najnovije generacije. Zbog rigorozne kontrole kvaliteta i izuzetno velike serije, mogućnost greške, tj. škarta skoro da ne postoji.
  • Nije bitno da li je otpor R – u svećici ili u kablu;
  • Yttrium-ska elektroda – Yttrium se dodaje metalnoj leguri centralne elektrode i time znatno smanjuje njeno trošenje;
  • Duži vek;
  • Uvek sigurna varnica;
  • Konstantno visoka snaga i kod različitih uslova rada;
  • Smanjena emisija štetnih izduvnih gasova.

Primena

  • 50-ak modela Bosch Yttrium svećica pokriva 95% tržišta automobila.

Napomena

Kupci često traže, a i trgovci nude »svećicu kratkog ili dugog navoja«. Međutim, za pravilan rad motora nije bitno samo da svećica fizički može da se ugradi (tj. da je dugog ili kratkog navoja), već su jako važne karakteristike i toplotna vrednost svećice, kao i zazor između elektroda. Svaki proizvođač motora je propisao koja se svećica mora ugraditi u motor da bi on pravilno radio. Jednostavan način da se identifikuje svećica za svako vozilo je pomoću KATALOGA SVEĆICA, koji bi trebalo (u štampanoj formi ili u kompjuteru) da ima svako prodajno mesto.