Grupa proizvoda

TURBINSKA ULJA

Opis proizvoda i tehničke informacije

REGAL PREMIUM EP je visokokvalitetno ulje za gasne i parne turbine, proizvedeno hidroobradom bazih ulja. Upotrebom napredne tehnologije aditiva obezbeđena je pouzdana dugotrajna zaštita i otpornost na visoke temperature. Karakteriše ga:

 • Otpornost na oksidaciju;
 • Produžen interval izmene;
 • Ne stvara talog;
 • Suzbija stvaranje pene;
 • Štiti ležajeve turbina;
 • Dobro izdvaja vodu;
 • Proizvodi se u viskozitetnim gradacijama ISO VG 32, 46, 68.

Primena

REGAL PREMIUM EP se preporučuje za sve vrste industrijskih gasnih i parnih turbina. Iz tog razloga idealno je za kombinovane cikluse, gde je sistem za podmazivanje jedinstven. Pogodno je i za podmazivanje vazdušnih kompresora, ležaja, lako i srednje opterećenih reduktora, pumpi, elektromotora. Višenamenska primena ulja u turbinama i kompresorima smanjuje potrebu za držanjem većeg broja maziva na zalihama.

Specifikacije

REGAL PREMIUM EP zadovoljava i prevazilazi sledeće standarde i specifikacije:

 • REGAL PREMIUM EP 32 / 46 / 68:
 • DIN 51515/T1 L-TD i L-TG
 • ISO 8068 (tip L-TSE i L-TGE)
 • BS 489
 • ASTM D4304
 • KEMA M23b
 • REGAL PREMIUM EP 32 / 46:
 • GEC Alstom NBA P50001 A / NBA P50003 A
 • ABB Stal 81 21 01 do 81 21 09
 • Atlas Copco 790.21.2E, specijalno za korišćenje u proširenim turbinama i turbokompresorima
 • Solar ES9-224 (klasa II)
 • Laborelec
 • REGAL PREMIUM EP 32:
 • General Electric GEK 27070 / GEK 46506 E – za upotrebu u parnim turbinama
 • General Electric GEK 28143A – za upotrebu u srednje opterećenim gasnim turbinama (GT 5000 ili 6B)
 • General Electric GEK 32568F – za upotrebu u teško opterećenim gasnim turbinama sa ležajevima (9E i 9FA)
 • General Electric GEK 101941A – za upotrebu u gasnim turbinama sa ležajevima sa antihabajućim aditivima (6FA)
 • Fiat Avio TS 5001 (specifikacija maziva za podmazivanje i hlađenje za gasne turbine)
 • REGAL PREMIUM EP 46:
 • MAN TURBO TQL-T2

Zvanična odobrenja

 • Siemens TLV 9013 04 (Regal Premium EP 32/46)
 • Alstom HTGD 90117 (Regal Premium EP 32/46)
 • Skoda Power Tp0010P (Regal Premium EP 32/46)

Napomena

Ne preporučuje se za upotrebu u avio gasnim turbinama. Dostupna pakovanja:

 • 20/ lit. (kanta) – Regal Premium EP 68
 • 208/1 lit. (bačva) – Regal Premium EP 32, 46, 68
 • 1000/1 lit. (kontejner) – Regal Premium EP 68

Link za PDS

Detaljne podatke na sajtu proizvođača možete pogledati OVDE

Havoline - motorna ulja za putnički program
Havoline Ultra S 5w-40
Havoline Ultra S 5w-30
Havoline Ultra V 5w-30
Havoline Ultra G Longlife 5w-30
Havoline Ultra BM 5w-30
Havoline Ultra 5W-40
Havoline Synthetic 506.01 0w-30
Havoline Energy 5w-30
Havoline Extra 10w-40 / 15w-50
Havoline Diesel Extra 10w-40
Havoline Premium 15w-40 / 20w-50
Ursa - Motorna ulja za teško opterećene dizel motore
Ursa Ultra X 10w-40
Ursa Ultra 10w-30, 15w-40
Ursa TDX 10w-40
Ursa Premium FE 5w-30
Ursa Super TD 15W-40, 20W-50
Ursa Super LA 15W-40, 20W-50
Ursa Super LA Monograde 10W, 30, 40, 20W-20
Motex- motorna ulja za 2T i male 4T motore
Motex 2T-SX
Motex 2T-X
Motex 4T-X
Motex 2T
Motex S Outboard
Motex 2T Outboard
Suto i Textran- ulja za poljoprivrednu i građevinsku mehanizaciju
Super Universal Tractor Oil Extra 10W-30
Super Universal Tractor Oil 15W-30
Textran TDH Premium
Textran HD 10W, 30, 50
Textran V 32
Geartex i Multigear - ulja za menjače i diferencijale
Multigear S 75W-90
Multigear MTF HD
Multigear 80W-90, 80W-140
Multigear RN Premium 75W-80
Geartex S4 75W-90
Geartex LS 85W-90
Geartex EP-C 80W-90, 85W-140
Geartex EP-A 80W, 85W-90
ATF - tečnosti za automatske menjače
Synthetic ATF Heavy Duty
Texamatic 7045E
Texamatic 4291
Tečnosti za servo upravljače
Havoline CHL 8642
Cold Climate Power Steering Fluid
Masti
Multifak EP 0,1,2
Multifak EP 000
Multifak Premium 3
Multifak T EP 2
Multifak 264 EP 00-000
Molytex EP 2
Posebni proizvodi - rashladne tečnosti i tečnosti za kočnice
Havoline Extended Life Antifreeze Coolant
Brake Fluid DOT 4
Hidraulična ulja
Rando HDZ
Rando HD
Rando EP Ashless
Glytex HFC 46
Hydra 46
Reduktorska ulja
Meropa
Meropa BM
Meropa WM
Pinnacle EP
Pinnacle WM
Synlube WS
Ulja za vazdušne kompresore
Ulja za vazdušne kompresore
Compressor Oil EP VDL
Cetus PAO
Cetus S 46
Cetus DE 100
Ulja za rashladne kompresore
Capella WF
Capella Premium
Capella A 68
Capella HFC
Refrigeration Oil Low Temp
Ulja za klizne staze
Way Lubricant X
Turbinska ulja
Regal Premium EP
Regal EP
Regal SGT 22
Ulja za prenos toplote
Texatherm
Texatherm HT 22
Ulja za pneumatske alate
Aries
Transformatorska ulja
Transformer Oil Uninhibited
Cirkulaciona ulja
Omnis
Honor Ashless AW
Procesna ulja
Texnap
Texpar 22
White Oil Pharmaceutical
White Oil Technical