Grupa proizvoda

ULJA ZA RASHLADNE KOMPRESORE

Opis proizvoda i tehničke informacije

CAPELLA WF je vrhunsko ulje namenjeno za podmazivanje rashladnih kompresora. Proizvedeno je na bazi naftenskih ulja, tako da zadovoljava zahteve većine proizvođača opreme za rashladne sisteme. CAPELLA WF ulja imaju nisku temperaturu flokulacije freona i nisku temperaturu stinjavanja. Ne stvaraju vosak na niskim temperaturama koje se obično sreću u savremenim rashladnim sistemima. CAPELLA WF ulja su specijalno rafinirana da bi bila hemijski stabilna u prisustvu amonijaka i fluorisanih ugljovodonika kao što su R-12 i R-22. Zbog toga, CAPELLA WF ulja imaju veoma malu tendenciju stvaranja lakova i taloga. CAPELLA WF ulja su posebno tretirana da bi se obezbedio veoma mali sadržaj vode. Ovo je veoma važno za prevenciju korozije, razlaganja rashladnog fluida i stvaranje leda unutar sistema. Proizvode se u tri viskozitetne gradacije: ISO VG 32, 46 i 68.

Primena

CAPELLA WF ulja su pogodna za rashladne sisteme koji koriste fluorisane ugljovodonike i amonijak. CAPELLA WF ulja se preporučuju za upotrebu u rashladnim i klimatizacionim sistemima koji zahtevaju ulje sa odličnim niskotemperaturnim karakteristikama. CAPELLA WF ulja zadovoljavaju niskotemperaturne zahteve sistema sa freonom, sa minimalnim temperaturama isparavanja, kao što su -45°C (R12), -35°C (R22) and -25°C (R502). CAPELLA WF se moze koristiti i u amonijačnim sistemima.

Specifikacije

  • DIN 51.503 standard
  • BS 2626:1992, Tip A
  • NATO standard - VV-L-825

Zvanična odobrenja

  • Neke od gradacija imaju sledeća odobrenja:
  • Sulzer, Bitzer, Tecumsec, Carrier York, Sabroe, J&E Hall
  • Neke od gradacija imaju preporuke od sledećih proizvođača:
  • Tecumsec, Belgium Daikin, Robert Bosch(G), Heinrich Huppman(G), Dorin(I), Matsushita(J), Trane, DWM, Copeland(US), Kelvinator Inc(US), Carrier

Napomena

Dostupna pakovanja:

  • 20/1 lit. (kanta)
  • 208/1 lit. (bačva)

Link za PDS

Detaljne podatke na sajtu proizvođača možete pogledati OVDE

Havoline - motorna ulja za putnički program
Havoline Ultra S 5w-40
Havoline Ultra S 5w-30
Havoline Ultra V 5w-30
Havoline Ultra G Longlife 5w-30
Havoline Ultra BM 5w-30
Havoline Ultra 5W-40
Havoline Synthetic 506.01 0w-30
Havoline Energy 5w-30
Havoline Extra 10w-40 / 15w-50
Havoline Diesel Extra 10w-40
Havoline Premium 15w-40 / 20w-50
Ursa - Motorna ulja za teško opterećene dizel motore
Ursa Ultra X 10w-40
Ursa Ultra 10w-30, 15w-40
Ursa TDX 10w-40
Ursa Premium FE 5w-30
Ursa Super TD 15W-40, 20W-50
Ursa Super LA 15W-40, 20W-50
Ursa Super LA Monograde 10W, 30, 40, 20W-20
Motex- motorna ulja za 2T i male 4T motore
Motex 2T-SX
Motex 2T-X
Motex 4T-X
Motex 2T
Motex S Outboard
Motex 2T Outboard
Suto i Textran- ulja za poljoprivrednu i građevinsku mehanizaciju
Super Universal Tractor Oil Extra 10W-30
Super Universal Tractor Oil 15W-30
Textran TDH Premium
Textran HD 10W, 30, 50
Textran V 32
Geartex i Multigear - ulja za menjače i diferencijale
Multigear S 75W-90
Multigear MTF HD
Multigear 80W-90, 80W-140
Multigear RN Premium 75W-80
Geartex S4 75W-90
Geartex LS 85W-90
Geartex EP-C 80W-90, 85W-140
Geartex EP-A 80W, 85W-90
ATF - tečnosti za automatske menjače
Synthetic ATF Heavy Duty
Texamatic 7045E
Texamatic 4291
Tečnosti za servo upravljače
Havoline CHL 8642
Cold Climate Power Steering Fluid
Masti
Multifak EP 0,1,2
Multifak EP 000
Multifak Premium 3
Multifak T EP 2
Multifak 264 EP 00-000
Molytex EP 2
Posebni proizvodi - rashladne tečnosti i tečnosti za kočnice
Havoline Extended Life Antifreeze Coolant
Brake Fluid DOT 4
Hidraulična ulja
Rando HDZ
Rando HD
Rando EP Ashless
Glytex HFC 46
Hydra 46
Reduktorska ulja
Meropa
Meropa BM
Meropa WM
Pinnacle EP
Pinnacle WM
Synlube WS
Ulja za vazdušne kompresore
Ulja za vazdušne kompresore
Compressor Oil EP VDL
Cetus PAO
Cetus S 46
Cetus DE 100
Ulja za rashladne kompresore
Capella WF
Capella Premium
Capella A 68
Capella HFC
Refrigeration Oil Low Temp
Ulja za klizne staze
Way Lubricant X
Turbinska ulja
Regal Premium EP
Regal EP
Regal SGT 22
Ulja za prenos toplote
Texatherm
Texatherm HT 22
Ulja za pneumatske alate
Aries
Transformatorska ulja
Transformer Oil Uninhibited
Cirkulaciona ulja
Omnis
Honor Ashless AW
Procesna ulja
Texnap
Texpar 22
White Oil Pharmaceutical
White Oil Technical